lianxi_address1

Tin tức

15MW khung từ Trung Đông được giao

15MW đơn đặt hàng khung mô-đun cắt một nửa từ khu vực trung đông đã được Goodsun giao thành công vào ngày 1 tháng 7 năm 2021

15MW đơn đặt hàng khung mô-đun cắt một nửa từ khu vực trung đông đã được Goodsun giao thành công vào ngày 1 tháng 7stNăm 2021. Nó đánh dấu sự phát triển thị trường mới trong khu vực của Goodsun trong tình hình toàn cầu về COVID-19.Sau 3 tháng nỗ lực liên tục về giao tiếp bản vẽ khung, thiết kế và hoàn thiện bản vẽ, thử nghiệm mẫu bởi đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của Goodsun, chúng tôi đã giành được sự công nhận của khách hàng.

Lấy nguyên tắc “tạo ra giá trị cho khách hàng của chúng tôi”, Goodsun sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ xuất sắc và các sản phẩm khung chất lượng.

1-210HG61935b8
1-210HG61U5934 (1)

Thời gian đăng: 21-07-2021